A szív sötétje-kihívás


Úgy érzed, mindig is szívesen írtál volna könyvajánlót? Kedveled a lélektani regényeket? Szükséged van valamire, ami elvonja a figyelmedet a zűrzavarról, ami mindnyájunkat körülvesz, és jól jönne egy extra kihívás, ami kirángat kicsit a folytonos létbizonytalanságból? Latba vetnéd szunnyadó kreativitásodat?
Akkor itt az ideje, hogy megmutasd, mit tudsz! Neked találtuk ki A szív sötétje-kihívást.

Arra kérünk, olvasd el Ashley Audrain A szív sötétje című regényét, és írd meg, mit gondolsz róla! Legyen ez egy olyan könyvajánló vagy könyvkritika, amilyet mindig is olvasni szerettél volna! A legjobb írást publikáljuk itt, a Nyugati tér blogon. A szerencsés nyertes a megjelenés dicsőségén túl egy szuper, aktuális újdonságokkal teli könyvcsomagnak is örülhet!

Vegyél részt Te is a Libri Kiadó A szív sötétje-kihívásán, amit április 15. és május 15. között rendezünk meg!

És hogy mit is kell pontosan tenned?

Márciusban jelent meg Ashley Audrain letehetetlenül izgalmas és feszültséggel teli első regénye, A szív sötétje. Vedd meg a könyvet, ehhez most adunk egy extra kedvezménykupont – használd a szivsotetjekihivas20 kuponkódot a jókönyvek.hu oldalon, az ajánlat április 1-től él! (Ez egy kedvezményes vásárlási lehetőség, de nem feltétele a pályázaton való részvételnek!)

Amint megérkezett a könyvcsomagod, fogj hozzá, olvasd el a regényt!

Az utolsó oldal után vegyél egy nagy levegőt, és írd meg, mit gondolsz róla, mondd el, tetszett-e, kinek ajánlanád, mi minden jutott eszedbe, míg olvastad.

A történetről szóló ajánlód terjedelme kb. 3000-3500 karakter legyen! Ha megvagy, küldd el a hello@librikiado.hu e-mail-címre legkésőbb május 15-ig!

A legütősebb anyagot május végén választjuk ki, és közöljük itt, a Nyugati tér blogon. A nyertest e-mailben értesítjük, és postázzuk neki a nyereménycsomagot.

Olvass velünk! Szakadjunk ki együtt a hétköznapok valóságából!JÁTÉKSZABÁLYZAT

A szív sötétje-kihívás

 1. A Nyereményjáték szervezője:

A Libri Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1.; a továbbiakban: „Szervező”) által szervezett felhívásban (továbbiakban: „Játék” vagy „Nyereményjáték”) meghatározott feltételeknek megfelelő természetes személyek (továbbiakban: „Játékos”) vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárulnak és a jelen játékszabályzat (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) feltételeit elfogadják.

A játék aktív időszakában jelen Játékszabályzat (ideértve annak esetleges módosításait) minden Játékos számára hozzáférhető a Nyugati tér oldalon, a Játékszabályzat felett A SZÍV SÖTÉTJE OLVASÓ-AJÁNLÓ KIHÍVÁS bejegyzés formájában. A Játékban való részvétel a jelen Játékszabályzat teljes körű elfogadását jelenti.

 • A Nyereményjátékban részvételre jogosult személyek:

A Nyereményjátékban részvételre jogosult minden 18. életévét betöltött cselekvőképes, illetve korlátozottan cselekvőképes személy.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, és ezen személyeknek a jelenleg hatályos, Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 • A Nyereményjáték leírása:

A Nyereményjátékban részt vevő személyek feladata, hogy megadott egy hónap intervallum alatt elolvassák Ashley Audrain könyvét, és egy 3000-3500 karakteres könyvajánlót írjanak a megadott e-mail-címre a bejegyzés megjelenésétől az abban megjelölt időpontig.

 • A Játék menete:
 • Játék időtartama: 2021. április 15. – 2021. május 15.
 • Nyertesek kisorsolása: 2021. május 15.
 • Nyertesek kiértesítése: 2021. május 21.
 • Nyertesek száma: 1 db

A Szervező rögzíti, hogy a megjelölt határidők csak tájékoztató jellegűek, azokat a Szervező egyoldalú döntésével bármikor jogosult módosítani.

A Nyereményjáték díja: a bejegyzésben feltüntetett könyvcsomag (Kate Elizabeth Russell: Szép sötét Vanessám, Megan Campisi: A bűnevő; Matthew Dicks: 21 tétel a szerelemről)

 • A sorsolás és az eredményhirdetés:

A játék végén a választ adók neveit összesítjük egy táblázatban, majd véletlenszerű sorsolás keretében a Szervező alkalmazottja kiválasztja a nyertest. A sorsolás eredményéről a Szervező Facebook-oldalán külön posztban ad hírt, valamint a nyertesek hozzászólásaira válaszolva vagy egyéni Facebook-üzenetben tudatja velük, hogy nyertek.

 • Adatkezelés:

A Játékban való részvétel a jelen Játékszabályzat, valamint az adatkezelési feltételek teljes körű elfogadását jelenti. A Játékban való részvétel önkéntes, az adatkezelés a Játékos önkéntes és kifejezett hozzájárulásán alapul. A Szervező ezúton felhívja a Játékos figyelmét a Játékszabály és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.

A Játékosok a jelentkezéssel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Játékban való részvétellel a megadott személyes adataikat a Szervező a Játékon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai ellátása céljából, a szükséges mértékben kezelje, ennek érdekében kifejezetten az előirányzott célhoz kötötten felhasználja.

Az adatvédelem körében és azzal kapcsolatosan a játékosok tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”) értelmében a Szervező kezeli és dolgozza fel a játékosok személyes adatait. Jelen játékszabályzatban rögzített kötelezettségeinek teljesítéséért a Szervező mint adatkezelő felel.

A Szervező a Nyereményjátékban résztvevők személyes adatainak védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, ezen Játékszabályzatban foglaltakon túl is köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van. A megadott adatokat a Szervező kizárólag a jelen Játékszabályzatban megjelölt célokra használja fel.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Játékos adatainak kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, illetve kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen: 1066 Budapest, Nyugati tér 1. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

 • Egyéb:

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben egyoldalúan, bármely harmadik személy hozzájárulása nélkül megváltoztathassa. A megváltoztatott Játékszabályt azonnal közzéteszi a Facebook-oldalán. A módosított Játékszabályzat a közzététel időpontjában lép hatályba.

A Facebook a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal. A Játékos az általa a Játék során átadott információkat a Szervező, illetve megbízottja, és nem a Facebook számára adja át.

A Szervező fenntartja a jogot a Játék bármely szakaszban történő megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Szervező Facebook-üzenőfalán. A Szervező továbbá jogfenntartással él a tekintetben is, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár a Játék időtartama alatt előzetes bejelentés nélkül egyoldalúan kiegészítse, módosítsa vagy megszüntesse, illetve ajánlatát különösebb indokolás nélkül visszavonja.

A Játékszabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező az előzőekben meghatározott formában teszi közzé Facebook-oldalán, így az egyes Játékosok személyes felelőssége, hogy ezekről körültekintő, avagy az előírt megfelelő módon közvetlenül tájékozódjanak.

Budapest, 2021. 04. 01.

Libri Könyvkiadó Kft.

Szervező