Bolaño, a költő


Ma tizenhét éve, hogy Roberto Bolaño nélkül élünk, de hogy a hiány ne fájjon annyira, jogutódjai néhány hete elérhetővé tették a chilei író néhány kézírásos versét, amelyek a Bolaño-archívumban őrzött, Exhibición címmel ellátott füzetből származnak, és a füzetben látható egyik datált rajz tanúsága szerint 1978-ban készülhettek Barcelonában.

Ezek az itt közölt exkluzív versfordítások (Kutasy Mercédesz fordításai) – a jogtulajdonosok kérésének értelmében – kizárólag 30 napig elérhetőek a Nyugati tér blogon.

Bolaño rendszerint iskolai spirálfüzetekbe, zsebnoteszekbe jegyzetelte az ötleteit, amelyeket későbbi köteteiben gyakran felhasznált; hasonló füzetlapokat láthatunk A science fiction szelleme című kötet végén is, ahol a regényhez készült jegyzetekbe tekinthet bele az olvasó.

A most közreadott néhány kézírásos lap jobbára rajzokat és verseket tartalmaz, a Bolaño-archívum többi füzetében azonban az épp készülő művel kapcsolatos feljegyzéseket – tervezett tartalomjegyzéket, a kötet arányainak számításait, térképeket vagy épp a szereplők nevének listáját –, rögtönzött szójátékokat, telefonszámokat látunk.

Közismert tény, hogy Bolaño mexikói évei alatt megalapította az infrarealista költészeti csoportot, és csaknem negyvenesztendős koráig önmagát is elsősorban költőnek tekintette. A kritika gyakran megkönnyebbülve jegyzi meg, milyen jó, hogy nem maradt így, és miután májbetegségére fény derült, főként anyagi megfontolásból a regényírás felé fordult. Kétségtelen, hogy az itt közölt versek semmiképpen sem tekinthetők egy érett költő kiforrott szövegeinek, ugyanakkor az is, hogy a bolañói nagyregény, a Vad nyomozók vagy épp a 2666 lapjain számos kifejezetten poétikus részletet találunk, amelyek bizonyosan nem jöhettek volna létre e költői előélet nélkül.

A verseket Kutasy Mercédesz fordításában közöltük. A költemények – a jogtulajdonos rendelkezése értelmében – 2020. augusztus 14-én éjfélig voltak elérhetőek, és teljes terjedelmükben csak itt, a Nyugati tér blogon jelenhettek meg. © Roberto Bolaño és Roberto Bolaño örökösei, 2020. A Bolaño-versek fordítását a szerzőt és jogörököseit képviselő The Wylie Agency (UK) Limited engedélyével közöltük.