Mitől aktuális ma is az Egy polgár vallomásai?


„Márai egy pulihoz való viszonyon keresztül ismerteti meg közelebbről az embert a maga korlátaival: hogyan viselkedik akkor, amikor szemben találja magát a feltétlen szabadságot (el)ismerő (ösztön)lénnyel, választhatja-e ő maga is ezt az utat, vagy számára a rend marad az életben tartó erő? Mit lehet tenni egy kutyával, ami nincs tekintettel a szentnek tekintett napirendre, ünnepekre, önmagán kívül lényegében semmire? Ebben az összefüggésben vetül rá a fény a polgárságra Csutora és gazdája példázatán keresztül, mely rend és ösztönösség, megtartó értékek és kiürült szokások kettősségét is felveti.” – olvashatjuk Mészáros Tibor utószavában, melyet Márai Sándor Csutora című regényének új kiadásához írt.

A Helikon mint Márai Sándor életművének a gondozója a világszerte népszerű szerző hét könyvét is megjelentette az előző évben. Egy új sorozatban, melyhez Oláh Gábor tervezett borítókat, a Márai-próza olyan alapvető alkotásai jelentek meg 2022-ben, mint a Csutora, Az igazi, a Mágia, az Egy polgár vallomásai és a Szindbád hazamegy.

A fenti könyvek újrakiadásába azzal a koncepcióval vágott bele a Helikon Kiadó szerkesztősége, hogy neves Márai-szakértőket kértek fel az egyes kötetek utószavainak megírására. Így került „csapatukba” (újra) Mészáros Tibor, akinek hamarosan megjelenik egy Márai-monográfiája, és akitől fent a Csutorához írt szövegéből idéztünk. A felkért utószóírók között Máraival korábban már szintén foglalkozó neves irodalomtörténészek és egyetemi tanárok vannak.

Krúdy halála másnapján publikált nekrológjában így fogalmazott Márai: „Krúdyról összeszedtem mindent, amit tudni lehet felőle, pincéreket és kártyásokat faggattam ki felőle, kritikusokat, nőket és lump pajtásokat. Izgatott ez a csoda, ez a megfejthetetlen titok, egy író titka, aki nem csinált hibát. Életem legnagyobb kitüntetésének tartom a ritka órákat, melyeket társaságában tölthettem. Egyszer meg akarom írni, amit tudok és sejtek felőle. Ezt meg is ígértem neki, s ő szavamat vette.” A Szindbád hazamegyben – melyben eleget tett ígéretének – most Reichert Gábor utószavát olvashatják, aki a művet Márai pályájának csúcsteljesítményei közé sorolja.

Matzner Ilona és Márai Sándor
forrás: cultura.hu

Az igazi valódi közönségkedvenc a Márai művek sorában. Szávai János utószavában egy lehetséges magyarázatot találunk ennek okára: „Az olvasó azt hihetné, hogy ugyanannak a történetnek a színét és a visszáját kapja a regényben, azért, hogy eldönthesse, melyik félnek van igaza, s melyiknek nincsen. Azért, hogy állást foglalhasson a konfliktusban. De Márai ravaszabbul irányítja a kettős történetet. A kettő nem ugyanannak a megfordítása, hanem egymás kiegészítője, az első részben felbukkanó titok csak a másodikban kerül megfejtésre. A harmadik személy, aki olyan sok regényben és drámában a valódi mozgatója a cselekménynek, itt egy egészen váratlan dimenzióba viszi át a regény súlypontját.”

Kakuszi Péter az Egy polgár vallomásairól pedig elárulja, mi teszi a művet ma is aktuálissá: A regény nemcsak Márai életének egy periódusát tárja elénk bizonyítottan, igazoltan életrajzi hitelességgel, de végigvezet bennünket azon a folyamaton, amelynek utolsó stádiumaiban az anarchista-expresszionista szerzőből a konzervatív-liberális értékek elkötelezett támogatója lesz. Megőrzi nyitottságát, tisztánlátását, kritikai érzékét, de az általa vallott értékekből sohasem enged. A polgári értékvilág szétesését ábrázoló – Thomas Mann nevéhez köthető – regények polgáreszmény-válsága hosszú időn át fő témája lesz saját regényeinek. Ez teszi regényeit – többek között az Egy polgár vallomásait – ma is aktuálissá.”

Közben mintegy az alkotói œuvre kiegészítéseként, de természetesen már pusztán saját rangja, jelentősége miatt is napvilágot látott a kiadónál egy olyan grandiózus vállalkozás, mint Márai felesége, Matzner Ilona naplója (Betűbe zárva), Ötvös Anna jegyzeteivel és utószavával, Mészáros Tibor és Nagy Zsejke közreműködésével. De visszatérve a 2022-es Márai-kiadványokhoz: immáron negyedszer jelent meg Mészáros Tibor válogatásában a Boros könyv, és még nagyobb sikertörténet az 1943-as Füves könyv, mely a rendszerváltozás óta a nagy olvasói érdeklődés hatására számtalan kiadást megért, 2016 óta például minden egyes évben újra kihozta a kiadó. (Utóbbi két könyvet Kő Boldizsár illusztrálta.)

Cikkünk megjelenésekor kerül a könyvesboltokba új, javított kiadásban Márai Sándor naplóinak első kötete.