A tömör tagolás bája – Saramago 100


Magyarul most olvasható először az irodalmi Nobel-díjas José Saramago Festészeti és szépírási kézikönyve. A különleges regény megjelenését az író századik születésnapjára időzítette a Helikon Kiadó.

Dr. Pál Ferenc írása a Nyugati tér blogon

„Óvatosan ezzel a könyvvel!”, mondta jó néhány évvel ezelőtt egy kiadói szerkesztőm, amikor felvetettem neki José Saramago Festészeti és szépírási kézikönyvének megjelentetését, mert ezzel a címmel a regény könnyen a könyvesboltok „hobby és szabadidő” polcára kerülhet. A cím valóban megtévesztő, mint a portugál író címei általában, hiszen portugálul csaknem mindegyikben ott bujkál egy műfaji utalás, A kolostor regénye eredetileg „emlékirat” volt, a Vakság pedig „esszé a vakságról” vagy „kísérlet a vaksággal kapcsolatban”.

A most megjelent Festészeti és szépírási kézikönyvet is tekinthetjük egyfajta kísérletnek, ahogy a regény első kiadásában még ott szerepel a regénykísérlet alcím, amellyel Saramago egyértelműen arra utalt, hogy pályája kezdetén megírt két regényének kudarca és több mint két évtizedes hallgatás után – amelyet csak néha tört meg egy-egy vers, elbeszélés vagy krónika – új utakat keresett művészetében. Ifjúkori olvasmányainak – Balzac, Zola és a portugál realista Eça de Queirós – hatása alatt az ötvenes évek elején írt két regénye, amelyek közül a Tetőablak magyarul is olvasható, már megszületése idején is elmaradt a korától, pedig akkor még az egész portugál irodalmat átjárta az író ideológiai alapállásának megfelelő neorealizmus.

Saramagónak mégis az 1970-es évek második felében új utakat kereső portugál irodalomra ható posztmodern szemlélet és a latin-amerikai regény tette lehetővé a megújulást és a paradigmaváltást. Ennek nyomán születtek az olyan sikeres regényei, mint a portugál történelem egy-egy jelentős pillanatát vizsgáló A kolostor regénye vagy a Ricardo Reis halálának éve, vagy a filmként is sikert aratott, komoran disztopikus Vakság, amely egy embereket magukból kifordító járvány történetét meséli el.

A Vakság filmfeldolgozásának előzetese

Pedig ezek a regények nem kínálnak – még a történelmi regények sem – könnyed, belefeledkező olvasást. Az író barokkosan hosszú körmondataiba belezsúfol mindent: leírást, párbeszédet, vendégszövegeket és saját hosszadalmas elmélkedéseit. Ez a tömör, tagolás nélküli szöveg első pillantásra ijesztő, de a türelmes olvasót hamarosan magával ragadja élőbeszédet idéző ritmusával és látszólagos csapongásával. A cselekménynek (és természetesen a történetbe belefeledkező olvasónak) eközben meg kell küzdenie az írói reflexiókkal, hiszen Saramago elbeszélője újra meg újra megszakítja a mesélés folyamatát, hogy elmondja a történelemmel, az emberekkel és a világgal kapcsolatos gondolatait.

Nobel-díjhoz vezető írói megújulás első regénye azt az utat mutatja meg, ahogyan Saramago a realista – bár haláláig makacsul ragaszkodott ahhoz, hogy realista, netán „kritikai” realista író – valóságábrázolástól eljutott egy elvontabb, sokszor megkonstruált írói világhoz, egyfajta másodlagos irodalomhoz, amelyben az idézetek, másoktól átvett szövegdarabkák fontos szerepet kapnak. A Festészeti és szépírási kézikönyv főszereplője, a történetet egyes szám első személyben elmondó elbeszélője egy festő, aki meghasonlik önmagával, és hátat fordít annak a lisszaboni nagypolgári közegnek, amelynek megrendelői a valóságot megszépítő arcképeket várnak tőle. Előbb karikírozza modelljeit, de azután rá kell döbbennie arra, hogy egészen más utat kell választania, ha igazabb ábrázolásra törekszik.

Két új kötet jelent meg idén novemberben a Helikon Kiadó gondozásában

Írni kezd, de ennek a gyökeresen új kifejezésmódnak az elsajátításához hosszú utat kell bejárnia. Miközben magánéleti gondjaival bajlódik, és bejárja Olaszországot, hosszú részleteket másol ki útikönyvekből, hogy szoktassa a kezét az íráshoz. Majd végigpróbálja a különböző önvallomások és életrajzok lehetőségeit, s így eljut a saját életéhez. Ha eddig nem jött volna rá az olvasó, hogy íróvá válásának, kétségeinek és megújulásának a történetét olvassa, most emlékezteti erre. A regényeibe általában igen kevés önéletrajzi utalást belefoglaló író – talán csak annyival kedvez magának, hogy vele egykorú, majd vele együtt öregedő hősei mindig megtalálják a szerelmet egy legtöbbször fiatalabb asszony mellett – hosszan vall gyerekkoráról, szellemi ébredéséről és egyre határozottabb politikai elkötelezettségéről.

A Kézikönyv ilyen módon szerzője önvallomásává válik, de műfajához hűen megmutatja azt az utat is, miképpen lehetséges az írás megtanulása azáltal, hogy valaki idomítja kezét a betűkhöz, és agyát a valóság másféle felfogásához.

A Kézikönyv a későbbi kiadások alcímében regénykísérletből regénnyé egyszerűsödött, mert a benne megjelenő kísérleti elemek természetessé váltak Saramago regényeiben. Következő műve, amely magyarul Alentejo. Egy évszázad regénye címmel jelent meg, már bővelkedik a latin-amerikai mágikus realistáktól eltanult csodás elemekben, az olyannyira gyakori vendégszövegekben, és történelmi eseményekre, irodalmi művekre történő utalásokban, különleges ízt adva a regényszövegnek, amely természetesen felfejtésük nélkül is élvezhető.

A történelmi regényektől, vagy inkább történetírási metafikcióktól – ahogy egy kritikusa jellemezte őket –, amelyek ön- és nemzetkritikus hangvételükkel inkább a portugál olvasókhoz szólnak, Saramago idővel eljut egy általánosabb kérdésfelvetéshez a Jézus Krisztus evangéliumában, amely az európai kereszténység gyökereiig ás le, hogy Krisztus „muszáj herkulesként” történt áldozatvállalásának értelmét keresse. Utóbb pedig elvont közegben és időben, félig a jelenben, félig talán a jövőben játszódó regényeiben, mint a Vakság, a Megvilágosodás, az Embermás és a Minden egyes név vagy a Halálszünet,korunk által felvetett kérdésekre keresi a választ, amely felfogásának megfelelően leginkább pesszimista.