KÍNOS TITKOK A VATIKÁNBÓL


Frédéric Martel, francia szociológus és újságíró négy év alatt több mint 30 országban 41 bíborost, 52 püspököt, 45 apostoli nunciust, számtalan újságírót, szentszéki nagykövetet, több mint 200 papot és szeminaristát keresett fel személyesen, és merült el a katolikus egyház legrejtettebb bugyraiban, hogy megfejtse a Vatikán legféltettebb titkát: a katolikus egyházi rendszert a homoszexualitás uralja, és a Vatikánban található a világ egyik legnépesebb homoszexuális közössége.

Sokan sejteni vélték ezt a titkot, de mindeddig A Vatikán kínos titkai. Homoszexualitás, hatalmi játszmák, képmutatás címet viselő, most megjelent könyvig senki sem írta le ezt ilyen alapos tényekkel alátámasztva. Amit az egyházi vezetők megosztottak a szerzővel, sokáig kimondhatatlan volt, viszont Ferenc pápa reformtörekvései hatására a dolgok pozitív irányba változtak, a titokra egyre nagyobb fény derül. A szerző sem véletlenül választotta könyvének mottójául Ferenc pápa egyik beszédének mondatát: „A merevség mögött mindig valamilyen rejtett dolog húzódik meg, sok esetben kettős élet.” 

A napokban Frédéric Martellel Dezső András beszélgetett. A videointerjú prermierje hamarosan a Park Könyvkiadó Facebook-oldalán

Volt szerencsém személyesen is értekezni a francia szerzővel, aki elmondta, hogy nem az egyes egyházi vezetők homoszexualitásának feltárása volt a célja, nem „outolni” akarta a papokat, nem az egyéni eltévelyedések, a kivételek érdekelték, hanem a rendszer működési modelljét, törvényszerűségeit próbálta megvilágítani, hogy érthetőbbé váljon a hazugságokon, kettős életen, képmutatáson alapuló papi életforma, amelyet egyszerre jellemez a homoszexuális életvitel és a legradikálisabb homofóbia. Ez a skizofrén alapbeállítódás Martel szerint az egyik legfontosabb íratlan szabálya a könyv által bemutatott rendszernek: „Minél inkább homofób egy egyházi vezető, annál nagyobb eséllyel homoszexuális, minél rögeszmésebben homofób, annál valószínűbb, hogy nem őszinte és hogy el akar titkolni valamit”. Ez a képmutató attitűd már a papi szemináriumoktól jellemző egészen az egyházi felső vezetésig, és a Vatikánban éri el a tetőpontját, a tapasztalat azt mutatja, hogy minél feljebb vizsgálódunk a hierarchiában, annál elterjedtebb a képmutatás.   

Martel meglátása szerint ez a kettős élet, a „titoktartás kultúrája” nagy részben felelős a katolikus egyház egyéb botrányaiért is, többek között a nőgyűlöletért, a Ferenc pápa elleni folyamatos támadásokért, a pénzügyi manipulációkért, sikkasztásokért, a szexuális visszaélések eltusolásáért. Ha egy rendszer szíve-lelke belső meghasonlottságon, kettős erkölcsön alapszik, akkor a fennmaradásának alapvető érdeke, hogy az egyéb bűnöket is eltusolják. A rendszer védelmezi a bűnelkövetőket, az abuzátorokat, mert attól félnek, ha egyvalami kiderül, akkor könnyen fény derülhet a többi sötét rejtélyre is, megnyílnak a „csontvázakat rejtő szekrények”, és végül a rendszer alapjáról, a homoszexuális kettős életről is számot kell vetni a nyilvánosság előtt.

A szerző a Vatikánban töltött időszaka után azt a manapság oly elterjedt képzetet is cáfolja, hogy a Szentszéket egy jól szervezett, de kisebbségben lévő „meleglobbi” uralja. Szerinte nincs szó „gay összeesküvésről”, nem egy szűk kisebbségről, hanem elsöprő többségről beszélhetünk: „Nincs tehát »meleglobbi«; sokkal több van ennél a Vatikánban: változatos homofil vagy homoszexualizált kapcsolatok hatalmas hálózata Nagy Építész nélkül. E hálózatot a titok, a kettős élet és a hazugság uralja. Mondhatnánk azt is, hogy mindenki rejtőzködik a maga kis zugában.

A Vatikán kínos titkai nem véletlenül szerepel már több mint 20 ország sikerlistáinak az élén, hiszen nem egy újabb „botránykönyvet” tartunk a kezünkben, hanem egy magával ragadó stílusban megírt hiánypótló művet, amely pontos tényeken, idézeteken, forrásokon alapul, és nem a katolikus egyház lejáratása a célja, hanem olyan szociológiai és pszichológiai működési mechanizmusok, törvényszerűségek feltárása, amelyek révén közelebb kerülünk az egyházi rendszer valóságához, és elkezdődhet a „hallgatás törvényének” megtörése. A könyvben található információk első kézből származnak a szerző oknyomozó interjúi alapján, amelyeket kizárólag személyes beszélgetések során gyűjtött össze, és vizsgálódása során sohasem titkolta el kilétét és célját. A könyvhöz felhasznált 400 oldalnyi írott forrás és irodalomjegyzék pedig összegyűjtve megtalálható a www.sodoma.fr oldalon.  

Jézsó Tamás, római katolikus vallástanár, a Felszabtér blog szerkesztője