Gyémánttá sajtolt történelem


Szabó Stein Imre a 90-es években újrafordította Shakespeare és más Erzsébet-kori szerzők drámáit, ezekből aztán a korszak jelentős színpadi bemutatói születtek. A Törökfürdő című irodalmi folyóirat holdudvarában írói pályája együtt indult – mások mellett – Térey Jánoséval, Péterfy Gergelyével. Szabó Stein aztán kulturális televíziózással kezdett foglalkozni, később kommunikációs szakemberként nemzetközi komolyzenei projektek, így például a megújult Zeneakadémia hazai és nemzetközi újrapozicionálása és a Bartók Világverseny és Fesztivál megalkotása fűződik nevéhez. A Soha – Napló a pokol tornácáról című kisregényével most visszatér a szépirodalomhoz.

„Óramechanika-finomságú mondatok, melyek a pokol idejét mérik; gyémánttá sajtolt történelem, zenévé finomított dübörgés.” Így ajánlja Péterfy Gergely az idei rendhagyó könyvhétre megjelenő, Soha című, sodró lendületű, új optikájú holokauszt kisregényt, amely egy magánbűnöktől távolról sem mentes, férfias tartásában is önző ember fejlődéstörténete: Stein Albert magas rangú katonatiszt, első világháborús hős, akit a Horthy-rendszer ugyan mentesített a sárga csillag viselése alól, a zsidótörvények miatt mégis nyugállományba kényszerült. Földbirtokosként él, erős a magyarságtudata, de keményen megtorol minden, zsidókat ért sértést. Alakja törékeny egyensúlyi pont egy már repedező és hamarosan darabokra törő világ határán. 

Bár a regény nem dokumentarista, a mélyrétegekben mégis táplálkozik a szerző családjának történetéből. A főhős egyik mintája a nagyapja, aki különös és erős személyiség volt. Hősi figura, aki az utolsó pillanatig próbált kiállni a közösségéért. Mindezek mellett fenn tudta tartani kapcsolatát azokkal a régi tiszttársaival, akikkel együtt szolgált, és akik az antantot támogatták a nácibarátokkal szemben. Megvoltak a titkosszolgálati kapcsolatai is. „Csupa rejtély: a kihívás és a valós tragédia számomra adott volt – mesélte Szabó Stein Imre. – Elegem volt abból a holokauszt-sztereotípiából, ami úgy állítja be ezt a kataklizmát, hogy a zsidókat megfosztja az individuális sajátosságaik jogától. Nagyon sok holokauszt témájú alkotás abban a végpontban ábrázolja a zsidókat, amikor egy embertelen helyzetbe vannak beszorítva, elvesztve karakterüket; aki zsidó, az áldozat, a másik oldalon pedig ott vannak a mészárosok. Szerintem ez nem tisztességes bánásmód. Ezért az én könyvem egy olyan idősíkban kezdődik, ahol ez a törékeny egyensúlyi állapoton nyugvó, de végtelen sokszínű és alapvetően békés együttlét még létezik, de valójában már foszlik. Itt éltek zsidó honfitársaid, akik közül több mint félmilliót elvittek, pedig maguk is mélyen gyökeret eresztettek. Tehát bizonyos dolgok tisztázásra szorulnak. Egy ilyen főhőssel, aki egyszerre zsidó és Horthy-katonatiszt, és mindkettőt magáénak érzi, ez egy olyan felállás, ami talán sok mindent felszínre hozhat, amit a törésvonalak egyik vagy másik oldalán nem szoktak ábrázolni.”

Szabó Stein Imre rendezőként és íróként korábban több nemzetközi díjat nyert komolyzenei témájú imázs- és kisfilmjeivel, nem meglepő, hogy a Soha című könyve megjelenése apropóján is készült három videó, amelyekben Trill Zsolt kelti életre Stein Albert alakját. Ebből az elsőt megnézhetitek itt, a Nyugati tér blogon: